СЕРГЕЕВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

1941 Ж. КЕҢЕС ӘСКЕРІНІҢ ҚАТАРЫНА ШАҚЫРЫЛЫП, ТАШКЕНТ ЖАЯУ ӘСКЕР УЧИЛИЩЕСІНЕ ЖІБЕРІЛДІ, ОНДА ОҒАН ОФИЦЕР АТАҒЫ БЕРІЛДІ. ВЗВОД, РОТА КОМАНДИРІ. «ҚЫЗЫЛ ЖҰЛДЫЗ», «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» ОРДЕНДАРЫМЕН, «КЕНИНСБЕРГТІ БАСЫП АЛҒАН ҮШІН», «ГЕРМАНИЯДАҒЫ ЖЕҢІС ҮШІН», МЕРЕЙТОЛЫҚ МЕДАЛЬДАРЫМЕН МАРАПАТТАЛҒАН.

В 1941 Г. БЫЛ ПРИЗВАН В РЯДЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И НАПРАВЛЕН В ТАШКЕНТСКОЕ ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ, ГДЕ ЕМУ ПРИСВОИЛИ ОФИЦЕРСКОЕ ЗВАНИЕ. КОМАНДИР ВЗВОДА, РОТЫ. НАГРАЖДЕН ОРДЕНАМИ: «КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ», «АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО», ЮБИЛЕЙНЫМИ МЕДАЛЯМИ «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИНСБЕРГА», «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ» .

 

МАРАПАТТАУЛАР

НАГРАДЫ