НОГОВИЦИНА ВЕРА АФАНАСЬЕВНА

АҒА СЕРЖАНТ, БАЙЛАНЫС БӨЛІМШЕСІНІҢ КОМАНДИРІ. І БЕЛАРУСЬ МАЙДАНЫ КҰРАМЫНДА ШАЙҚАСҚАН. ВАРШАВАНЫ БОСАТУҒА, ОДЕР МЕН ВИСЛАНЫ ҚОРҒАУҒА, БЕРЛИНДІ БАСЫП АЛУҒА ҚАТЫСТЫ.

СТАРШИЙ СЕРЖАНТ, КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ. ВОЕВАЛА В СОСТАВЕ І БЕЛОРУССКОГО ФРОНТА. УЧАСТНИЦА ОСВОБОЖДЕНИЯ ВАРШАВЫ, ФОРСИРОВАНИЯ ОДЕРА И ВИСЛЫ, ВЗЯТИЯ БЕРЛИНА.